26 de març 2007

L'estage del 2005 a Martí Codolar


El mestre amb més paciència que un sant...