26 de març 2007

Potser una mica d'espiritisme serveix per afinar millor les veus...?